Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu

Shipping options

kulturaky_obalka_vizualizace_CZ (kopie).jpg

Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa. Tyto stavby se jako místa veřejného života poválečné společnosti těšily velkorysé státní podpoře, a to nejen po stránce ekonomické, ale i politické či legislativní. Náš zájem se nesoustředí pouze na jejich specifickou typologii, ale nahlížíme také jejich osvětový a emancipační potenciál i roli politického nástroje organizace a kontroly volného času. Publikace se rovněž zaměřuje na hledání kořenů a programových předchůdců kulturních zařízení vznikajících od 19. století i v meziválečné době (spolkové a národní domy nebo domy pracujících), s přesahem do období po roce 1989, kdy se budovy a jejich provozovatelé museli a někdy stále musí vyrovnávat s aktualizačními nároky. Kniha pokrývá český i slovenský kontext výstavby kulturních domů, díky čemuž se daří nejen pokrýt celé území bývalého Československa, ale také zachytit rozdílné historické zkušenosti.

Kniha je kombinací odborné knihy a obrazové publikace se snímky fotografů Oskara Helcela a Martina Netočného. Série fotografií člení texty do čtyř částí, z nichž první se zaměřuje na historické předobrazy kulturních domů v českých zemích i na Slovensku od 19. století, druhý pak na praktické aspekty jejich výstavby v době státního socialismu. Třetí sleduje dějiny a proměny kulturních domů v českých zemích od druhé světové války do devadesátých let 20. století. Čtvrtý oddíl se soustředí na totéž na slovenském území a dále obsahuje dvě případové studie, jednu ze Slovenska a druhou z České republiky. Jednotlivé texty doprovází řada dobových reprodukcí, z nichž velká část je publikována poprvé.

Knihu vydává Galerie VI PER ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, 2023.

542-543.jpg

Editorky: Michaela Janečková, Irena Lehkoživová
Koncepce: Oskar Helcel, Michaela Janečková, Irena Lehkoživová, Martin Netočný
Texty: Jiří Andrs, Jan Galeta, Hubert Guzik, Katarína Haberlandová, Michaela Janečková, Laura Krišteková, Josef Ledvina, Irena Lehkoživová, Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Karel Šima, Jitka Šosová, Lukáš Veverka, Jan Zikmund
Předmluva: David Crowley
Fotografie: Oskar Helcel, Martin Netočný
Grafický design: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
Počet stran: 888
Rozměr: 16 x 12 cm
Vydání: první

Kniha vychází v českém a anglickém jazyce
CZ: ISBN 978-80-908433-3-2 (Galerie VI PER), ISBN 978-80-88308-88-1 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
EN: ISBN 978-80-908433-4-9 (VI PER Gallery), ISBN 978-80-88308-97-3 (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)

Vydání knihy bylo podpořeno Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem kultury.

82-83.jpg

94-95.jpg

244-245.jpg

280-281.jpg

294-295.jpg

444-445.jpg

506-507.jpg

510-511.jpg

558-559.jpg

678-679.jpg

680-681.jpg

690-691.jpg

700-701.jpg

732-733.jpg

dvoustrana_3_foto.jpg

dvoustrana_2_foto.jpg

dvoustrana_foto.jpgNové knihy | 08/02/2024

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18