architecture uncomfortable workshop: Planning and Building Methods

{~ '2021-07-21 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~}–{~ '2021-09-11 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M/Y' ~}

Cílem výstavy „Metody plánování a stavění“ je ukázat dosavadní devítiletou činnost architecture uncomfortable workshop (AUW), a to prostřednictvím objektů vytvořených v jejich dílně a textů, které její členové napsali. Instalaci tvoří tři hlavní témata, která je v současnosti zajímají nejvíce: dualita tvorby architektonického návrhu, radost z práce a vztah mezi architektem a stavitelem. Tyto myšlenky tu najdete vyjádřené ve třech textech prolínajících se s vystavenými objekty, nábytkem, kresbami, fotografiemi i sochami. To vše dohromady vytváří atmosféru, která nám přibližuje myšlení AUW.

Objekty v prostoru jsou pozůstatky děl AUW. Ve svém každodenním životě jsou tyto objekty používány po celém kancelářském a dílenském prostoru. Přenesením těchto objektů do Galerie VI PER byla snaha vytvořit pocit každodenního architektonického prostředí AUW. Náčrty a plány jsou umístěny ve dvou rozích hlavní místnosti. Uprostřed prostoru na zlatém stole jsou voskové modely malých domků. Pro tuto příležitost byla vyrobena knihovna, která zůstává prázdná až do konce výstavy, kdy bude naplněna knihami o práci AUW, jež vydá Galerie VI PER. K dispozici jsou také tři video eseje vytvořené Annou Zsoldosovou o třech lidech (tesař, zedník a obkladač), kteří pracují v různých oborech stavebního průmyslu v Maďarsku. Jedná se o rozhovory natočené se třemi staviteli v jejich domech. Video eseje jsou náčrtky jejich vlastních myšlenek o architektuře a motivací v jejich práci.

„Kromě tvorby architektonických návrhů se v našich malých projektech vždy snažíme také experimentovat. Jednou z největších motivací je pro nás proces, jak porozumět současné lidové architektuře. Také neustále hledáme situace, kdy nastává shoda mezi pohodlím a skutečnými lidskými potřebami. V průběhu let, kdy jsme se podíleli na realizaci staveb i výrobě objektů a nábytku, se naše představa o navrhování hodně proměnila. Náš hlavní zájem teď spočívá ve vizuální jednoduchosti, konkrétně v prostých stavebních postupech, které se pak ve stavbách projevují. Konstrukční proces výsledný objekt ovlivňuje. Prostřednictvím navrhování hledáme komfortní situaci: hlavním aspektem architektonického návrhu tak pro nás není forma nebo funkce, ale situace, kdy nastává rovnováha mezi člověkem a jeho prostředím. Tato rovnováha je naší definicí architektury. Vše ostatní je jen jejím důsledkem.“

architecture uncomfortable workshop je architektonické studio založené roku 2012 v Budapešti skupinou mladých architektů.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18