Mlýny bratří Winternitzů

150,-

Publikace Mlýny bratří Winternitzů přichází v době, kdy se rozhoduje o budoucnosti výjimečné industriální památky a celého souvisejícího areálu bývalých Automatických mlýnů v Pardubicích.

Provoz tohoto výrobního celku byl ukončen v nedávné době a majitel jedná o jeho prodeji. V této situaci pořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze workshop o hledání nového využití mlýnů za účasti studentů, pedagogů a mnoha odborníků nebo praktikujících architektů zabývajících se tématem průmyslového dědictví a jeho konverzí. Paralelně vzniká občanská iniciativa Mlýny městu, která se souhlasem současného vlastníka mlýnů pořádá v areálu několika týdenní festival Automatické kulturní mlýny. Publikace mapuje minulost průmyslové památky, její historický vývoj, popisuje technologické souvislosti provozu, věnuje se nejaktuálnějšímu dění v mlýnech, možnosti města a občanské iniciativy ovlivnit budoucí vývoj, ale také přináší komentované studentské projekty a koncepty budoucího využití této památky.

Benjamin Fragner – Anna Kašíková – Tomáš Skřivan (eds.), Mlýny bratří Winternitzů, Praha 2013.

156 stran; česky, úvod anglicky; ISBN 978-80-01-05343-0 / autoři textů Jakub Bacík, Tomáš Ctibor, Dita Dvořáková, Benjamin Fragner, Petr Herman, Anna Kašíková, Vladimír Lavrík, Pavel Panoch, Pavel Skřivan, Tomáš Skřivan, Kristýna Stará, Daniela Šimková, Olga Škochová Bláhová, Ondřej Teplý, František R. Václavík, Tereza Vokurková, Petr Vorlík, Zdeněk Závodný, Jan Zikmund / spolupráce Petr Herman, Kristýna Stará, Daniela Šimková, Vladislava Valchářová, Jan Zikmund / grafická úprava Tomáš Skřivan / překlad Robin Cassling / jazyková redakce Alena Sigmundová, Petr Souček, Kateřina Škodová, Alena Tesková / odborná recenze Vladimír Hrubý / tisk Signpek, s. r. o. / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

zpět

KONTAKT
bookstore@vipergallery.org
+420 604 237 681

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Galerie VI PER
Pernerova 293/11
186 00 Praha 8
Česká republika

SÍDLO FIRMY
Ing. Jana Margoldová
Předvoje 430/22
162 00 Praha 6
Česká republika
IČO 70075263
GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 12-18