Vladimír Kočí: Velká změna souvislostí v architektuře – udržitelnost, materiály a ekologie

{~ '2022-02-10 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '19:00' ~}

Architektura je kreativní disciplína ovlivňující naše okolí na dlouhou dobu. Má významnou roli jak z pohledu společenského, ekonomického i ekologického. Rozšířené vnímání zodpovědnosti lidských aktivit napříč odvětvími, průmyslovými sektory i ekonomickými vztahy vnáší nejen do architektury řadu nových podnětů. Ochrana životního prostředí již není jen o dodržování zákonných regulací, ale také o nových pravidlech dodavatelsko-odběratelských vztahů, o surovinové i národní bezpečnosti.

Vladimír Kočí je děkanem Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT a průkopníkem metody posuzování životního cyklu (LCA) v České republice, jejiž cílem je vést ke snížení ekologických škod průmyslových aktivit a ke zvýšení kvality lidského života. Přednáší na VŠCHT, ČVUT, UK a UMPRUM. Ve své odborné činnosti se věnuje rozvoji ekologicky ohleduplného průmyslu, energetiky a hospodaření. Kromě práce na vědeckých projektech spolupracuje s mnoha průmyslovými podniky, neziskovými organizacemi i se samosprávami v ČR.

Obrázek: blueprintforbetter.org

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18