Visiting Editors #9 – Davide Tommaso Ferrando (Innsbruck): The Editorial Practice of Everyday Life

{~ '2019-01-31 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '19:00' ~}

Editorská praxe každodenního života

Současné možnosti pro (téměř) kohokoliv získat volný a okamžitý přístup k nástrojům produkce a konzumace digitálních obsahů radikálně změnily náš každodenní vztah k přenosu poznání. Používání internetu a sociálních sítí se tím transformuje na nový druh editorské praxe. V hluboce komodifikovaném mediálním prostředí charakterizovaném povrchním vnímáním, informačním přetížením, deficitem pozornosti, bublinami filtrů a neustálým zrychlováním, je editorským úkolem hacknutí existujících komunikačních technologií, hledání puklin, které mezi nimi existují, a nalézání nových protokolů schopných vytěžit jejich potenciál pro utváření kritického diskursu. Pokud ji budeme vnímat takto, editorská práce uniká disciplinárním hranicím a technologickým omezením a přenastavuje se do každodenní transmediální praxe.

Davide Tommaso Ferrando je kritik architektury, badatel a kurátor se zaměřením na průsečíky mezi architekturou, městem a médii. Vede redakci 011+ a Viceversa, v současnosti je postdoktorandem na Katedře teorie architektury University v Innsbrucku.

http://www.zeroundicipiu.it
http://www.architekturtheorie.eu

Veřejný vzdělávací program Visiting Editors je projektem platformy Fake Cities True Stories ve spolupráci s Galerií VI PER v Praze a kulturním prostorem PRAHA Fórum pro architekturu a média v Brně. Kurátorka: Maria Topolčanská.

Foto: Jonáš Kolařík

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18