Spolka: Kolektívne mapy miesta (workshop)

{~ '2019-10-19 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '14:30' ~}

Čo to znamená konať kolektívne, keď každý z nás prináša so sebou vlastné perspektívy, hodnoty, domnienky a taktiež vlastný jazyk? Ako sa vytvára celok z mnohých rôznorodých častí? A aké kompromisy si vyžaduje cesta ku kolektivite? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať spolu s vami, prostredníctvom kolektívneho mapovania verejných priestorov. Cieľ workshopu je teda dvojaký: spoločne sa reflektovať nad kolektívnym potenciálom priestorov a tiež nad mechanizmami, ktoré vedia tieto potenciály aktivovať.

Workshop je vedený kolektívom Spolka. Je otvorený každému bez ohľadu na profesiu, skúsenosti alebo znalosť miesta. Počet miest je obmedzený, max. 15 účastníkov. Registrácia na spolka@spolka.cc

Workshop je súčasťou výstavy Spolka: Spaces of Collectivity.

Spolka je kolektív architektiek a sociologičiek, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest. Pracujeme s témami, ktoré sú bezprostredne spojené s verejným priestorom, participáciou, rovnosťou a posilnením partnerského vzťahu medzi občanmi a ich mestom. Rozvíjame vlastné prístupy a formáty transdisciplinárnej spolupráce a šírime osvetu o meste prostredníctvom diskusie, vlastným výskumom, umeleckými a architektonickými intervenciami a pomocou vzdelávania stakeholderov, organizácií, úradníkov, či bežných obyvateľov alebo urbánnych duší. Pracujeme hlavne v Košiciach a pôsobíme tiež v Brne, Prahe a Berlíne.

Úvodní foto: Fritz Schlüter

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18