Marie-Christine Schoel: Enfolding/Unfolding – Metaphors of Exposing and Exhibition Practice

{~ '2018-12-12 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '18:00' ~}

Zahalování/Odhalování: Metafory vystavování a výstavní praxe

Návštěva výstavy bývá často zážitkem, který vás zcela pohltí, a to i když patříte mezi ty, komu je umění vzdálené nebo je dokonce určitý artefakt odrazuje. Je to smyslová zkušenost, během níž pozorovateli zpravidla není dovoleno ničeho se dotýkat. Materiální objekty se vpájejí jeden do druhého a do hlubin onoho velmi konkrétního prostoru galerie. Pozorovatel (který je obdařen nejen očima, ale i příslušným tělem) je pozván, aby se zahalil do této draperie myšlenek a odkazů.

Někdy je význam zastřen a ukryt až na nejzazším konci, v onom stínu, který by mohl stejně tak být i optickou iluzí. Nalézáme se v temnotě, ve které spočívá zahalený význam. Jindy je daný význam odtajněn přímo před našimi zraky – je to, jako když se najednou zvedne opona odhalující jeviště, na kterém se zničehonic ocitáme. Tu vidíme, co se za ní celou tu dobu ukrývalo, ačkoli jsme neviděli, kdo pro nás oponu zdvihl a přivedl nás k tomuto momentu vystavování a prohlížení, přičemž nás samotné ponechává odhalené. Pro tuto chvíli zatahujeme závěsy, abychom se skryli před pražícím sluncem, vstupujícím okny do bejrútského hotelu, kde máme na chvíli čas se zotavit z onoho vhledu.

Marie-Christine Schoel vyučuje a působí jako asistentka na katedře dějin umění Westfälische Wilhelms-Universität v Münsteru. Poté, co získala svůj diplom na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu, se nyní ve své diseratční práci věnuje tématu environmentálních výstavních formátů v dějinách feministických výstav. Pro prezentaci svého výzkumu v kontextu současné výstavy v galerii VI PER obdržela ve spolupráci s Westfälische Wilhelms-Universität cestovní stipendium od DAAD.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18