Karel Altman: O hospodách, o štamgastenství i o karlínských výčepech

{~ '2017-10-12 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '19:00' ~}

Jaký má vliv hospoda na své okolí, kdo je pravý štamgast, jaké byly legendární karlínské výčepy a jak se zapíjí hospoda, která končí? Historik a etnolog Karel Altman se už řadu let zabývá hospodou a vším, co s ní souvisí. Ve své knize Zlatá doba štamgastů pražských hospod se věnoval svébytnému kulturnímu a společenskému jevu nazývaným štamgastenství, jehož nositeli jsou častí a stálí hosté rozmanitých typů hostinských podniků, jaké existovaly v 19. a první polovině 20. století, tedy v časech, které z mnoha důvodů považujeme za jejich zlaté období. Altman vykresluje především zábavné momenty v životě pražských hostinských zařízení, vztahy kmenových hostů k oblíbenému podniku a jejich projevy. Nepátrá však jen po historii nejznámějších hostinců, putik a výčepů, ale zajímají ho hlavně vztahy, které v prostředí opravdového lokálu vznikají – ať již mezi kolektivem stálých hostů a skupinkami hospodské společnosti, tak i mezi hosty podniku a jeho obsluhou.

Karel Altman je český historik a etnolog. Působí jako vědecký pracovník na brněnském pracovišti Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Jeho vědecká práce je zaměřena zejména na vývoj společnosti v Brně, v níž Altman kombinuje jak poznatky přímo vycházející z historiografie, tak i z etnologie. Známé jsou jeho práce o brněnských hostincích a hospodách, různých neformálních sdruženích a spolcích na přelomu 19. a 20. století v Brně či o trampském hnutí. Karel Altman je autorem (či spoluautorem) publikací jako Krčemné Brno: O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli (2003) a Brno: Zájezdní hostince a hotely (2012), ale i dvou knih věnovaných Praze: Zlatá doba štamgastů pražských hospod (2003) a Praha u piva (2015).

Přednáška je součástí programu projektu Hospoda U hada.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18