Giacomo Pala & Jörg Stanzel: Déjà Vu Futures Prague’s / Speculative Past (workshop)

{~ '2019-10-25 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '10:00' ~}

Během workshopu se budeme zabývat budovou Invalidovny, barokní stavbou, která v minulosti sloužila jako ubytovna pro pacienty zotavující se z válečných zranění a která je dnes prázdná. S ohledem na aktuální diskuse o možném využití budovy budou účastníci workshopu vytvářet fiktivní narativy, ve kterých si budou představovat možné proměny celého komplexu, a to jak ve smyslu jeho obsahu, tak i formy. Abychom mohli takové narativy rozvinout, zaměříme se na koncept uchronie: alternativní přítomnosti. Budeme sledovat minulost tohoto místa a představovat si smyšlený vývoj historických událostí, abychom z toho vyvodili, jak by budova mohla být dnes využívána. A stejně jako při déjà vu budeme přítomnost vnímat jako něco současného, už zažitého, ale alternativního ke skutečnosti. Cílem bude vytvořit nové podoby budoucnosti, přičemž jejich zdroje budeme hledat v minulosti: v tom, jaká by mohla být, spíše než jaká bude muset být. V tomto smyslu bude budova představena jako nádoba a produkt různých forem společenských a kulturních komunit. Jako prostor, ve kterém by se mohly odehrávat různé druhy akcí a který je vyjádřením různých více či méně fiktivních společenských podmínek. Nakonec budeme během workshopu spekulovat nad složitými vztahy mezi komunitami, politikou a architekturou. Výstupem bude barevná mapa ukazující, jak se prostor a čas vydávají po různých alternativních cestách. Účastníci workshopu budou vyzváni, aby na nich rozvíjeli své vize pomocí koláží, vyobrazení a/nebo kreseb.

Giacomo Pala je architekt a badatel. V současné době působí jako výzkumný asistent na Institutu teorie architektury na univerzitě v Innsbrucku v Rakousku, kde je jedním z vedoucích ateliéru „ArchiFicture“ pod taktovkou Barta Lootsmy. Na stejné univerzitě je také doktorandem (jeho vedoucím je Peter Trummer) se zaměřením na průnik architektonické teorie, historie a projektování. Konkrétně vede výzkum o způsobech nahlížení na historii jako na nelineární vyprávění, které by šlo použít jako metodu projektování – parachronismus – a také jako nástroj pro spekulativní úvahy: nový, současný způsob jednání s kánony a mimetickými odkazy. Mimo svou akademickou kariéru pracoval také v několika architektonických kancelářích včetně Coop Himmelb(l)au a v roce 2013 spoluzaložil kulturní sdružení Burrasca.

Jörg Stanzel je architekt, designér a výzkumný pracovník, který žije i působí v Innsbrucku (Rakousko). Ve svém současném výzkumu se zabývá myšlenkou skutečného a falešného v architektonickém světě, jeho vlivem na naše metody projektování a na interpretaci architektonického objektu. Absolvoval v roce 2019 u prof. Petera Trummera na Institutu urbanismu university v Innsbrucku (IOUD), k jehož týmu se v tomto semestru připojuje. Spolupracuje s ateliéry designu a architektury, jako je Swarovski, vyvíjí digitální nástroje, výpočetní design a vizualizace. Kromě akademických zájmů má pracovní zkušenosti z několika architektonických kancelářích, včetně UN-Studio (Amsterdam) a GRAFT-architects (Berlín).

Workshop je součástí výstavy Spolka: Spaces of Collectivity, která je k vidění v Galerii VI PER. Workshop budou vést architekti Giacomo Pala a Jörg Stanzel a bude probíhat v angličtině. Maximální počet účastníků je 15. Registrace na spolka@spolka.cc.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18