Edit: Honey, I'm Home! (on-line)

{~ '2021-06-15 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '18:00' ~}

Půdorys typického domu lze číst jako schéma rodinných a genderových mocenských vztahů, a to na základě jednoduchého vymezení jeho jednotlivých ploch. Toto prostorové schéma mocenských struktur zdomácnělo do takové míry, že je jen zřídkakdy řádně přezkoumáváno – a opakuje se znovu a znovu bez ohledu na to, jak přispívá k současné bytové a společenské krizi.

Probíhající výzkumný projekt Honey I'm Home zpochybňuje architektonické kvality domácích prostor prostřednictvím kritiky jejich základů: nukleární rodiny.

Edit je skupina žen, které společně pracují na zpochybnění přetrvávajících předsudků a hierarchií zakotvených ve vystavěném prostředí. Toto feministické sdružení designérek věří v plnou sociální, ekonomickou a politickou rovnost pro všechny a využívá design jako nástroj na podporu rovnostářštějších interakcí, a to jak během procesu navrhování, tak i jakožto výsledek dokončeného projektu.

V roce 2021 bylo sdružení Edit se svým projektem Honey, I'm Home vybráno v rámci výzvy organizace Future Architecture Platform. Tento stále probíhající výzkumný projekt zaměřený na design domova zkoumá, jak uspořádání a vybavení našich domovů dokáže ovlivňovat a udržovat zavedené genderové a rodinné role. V rámci téhož výzkumného projektu vystavilo sdružení Edit v roce 2019 na Trienále architektury v Oslu fiktivní prototyp kolektivizace domácí práce. Jako alternativa ke kapitalistickému předpokladu, že domácí práce jsou nejefektivnější, pokud jsou vykonávány individuálně, zde byl hrubý domácí produkt nástrojem, který mohou používat pouze tři osoby.

Členkami skupiny Edit jsou: Alberte Lauridsen, Alice Meyer, Hannah Rozenberg, Marianna Janowicz, Svitlana Lavrenchuk, Saijel Taank, Sophie Williams.

Záznam dostupný na YouTube.

Událost je součástí našeho letošního programu v rámci Future Architecture Platform.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18