Pavla Melková: Humanistická role architektury (křest knihy)

{~ '2017-01-25 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M/Y' ~} {~ '19:00' ~}

Křest nové knihy architekty a teoretičky Pavly Melkové.

Kniha Humanistická role architektury volně navazuje na předcházející knihu autorky Prožívat architekturu. Úvahy o humanistické roli architektury vycházejí z názoru, že její absence či nedostatečné naplnění stojí v jádru řady problémů dnešního vystavěného prostředí. Jednotlivé texty řeší základní otázky: jaký je význam humanistického rozměru architektury v současnosti a co způsobuje jeho absence, jaké vlastnosti architektury ho naplňují a jakými cestami, formami a nástroji ho lze naplňovat, přičemž důraz je zároveň kladen na postavení architektonické profese v tomto procesu. Humanistický rozměr architektury nachází ve vlastnostech přesahujících její utilitární a technický rozměr, jako je komunikační schopnost architektury, ztělesnění a artikulace společenského a kulturního kontextu, etická funkce, reprezentační a symbolická role, obytná či estetická kvalita. Tyto otázky kniha zkoumá na tématech úlohy architektury ve společnosti, role profese architekta, významu veřejného prostoru města či problematice památkové péče. Nejedná se přitom o pouhé teoretické úvahy, ale zároveň o reflexi zkušeností Pavly Melkové jako praktikující architektky, spoluautorky realizací atelieru MCA a v posledních letech také ředitelky Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. (1964) je praktikující architektka, věnuje se také výtvarné a teoretické činnosti. Je držitelkou Fulbrightova stipendia. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014. Od roku 1996 je s Miroslavem Cikánem společníkem v atelieru MCA. Ateliér získal řadu ocenění za realizace, například hlavní cenu Grand prix architektury 2012 či nominaci European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013, stejně jako za vítězství v soutěžích, například Revitalizace Bastionu u Božích muk či Památník Jana Palacha ve Všetatech. V roce 2012 Pavla Melková založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kterou vede, od roku 2013 pak řídí Sekci detailu města tamtéž. Od roku 2015 je vedoucí předmětu Koncept a interpretace na Fakultě architektury ČVUT. Je autorkou knih Bastion XXXI U Božích muk (MCA 2012), Prožívat architekturu (Arbor vitae 2013), Stůl u okna, na stole kniha (Arbor vitae 2014), Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody (Arbor vitae 2016) a dalších, zároveň publikuje v odborných časopisech Zlatý řez, Architekt či Stavba.

Na křtu bude možné zakoupit knihu (spolu s nedávno vydanou knihou Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody) za zvýhodněnou cenu.

Křest knihy doprovodí hudební produkce Trevor Linde.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18