Potřeba ochraňovat a odvaha k novému: Roman Koucký, Rostislav Švácha

{~ '2017-01-17 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '19:00' ~}

Galerie VI PER zve na nový cyklus tematických diskusí o architektuře.

První diskuse proběhne 17. ledna 2017 v 19 hodin na téma Potřeba ochraňovat a odvaha k novému.

Toto setkání se soustředí na aktuální a závažnou problematiku vstupů nové architektury do stávajícího (historického) města, neměnnosti a změn historického prostředí, novostaveb ve starém kontextu, tedy na téma vztahu starého a nového a potřeby ochraňovat i odvahy k tomu novému. Debatovat budou prof. Rostislav Švácha a doc. Roman Koucký. Načerpejte intelektuální inspiraci a utřibte si myšlenky.

Roman Koucký (1959) je architekt, docent a bývalý vedoucí Ústavu nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT. Roku 1992 spoluzaložil občanské sdružení Zlatý řez, které vydává knihy o architektuře a umění a stejnojmenný časopis. Mezi jeho nejznámnější realizace patří např. Mariánský most v Ústí nad Labem (1998), Dlouhý most v Českých Budějovicích (1998) a Trojský most v Praze (2014), dále pak sběrna surovin s čistírnou odpadních vod v Horním Maršově (1994), rekonstrukce Fárova domu ve Slavonicích (1999), bytový dům Labutí, Šternberk (2003) nebo rekonstrukce a nová budova Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově (2012). Od roku 2012 připravuje jako vedoucí kanceláře metropolitního plánu v pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR) nový územní plán hlavního města. Je autorem několika knih, mj. Elementární urbanismus (2 svazky, 2006) a Úřad kreátora (2008).

Rostislav Švácha (1952) je historik a teoretik architektury, vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry dějin umění FF UP v Olomouci a vědecký pracovník Ústavu dějin umění Akademie věd ČR v Praze. V roce 2013 získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a Poctu České komory architektů 2013. Je autorem mnoha článků a studií, vydal či editoval knihy jako Od moderny k funkcionalismu: Proměny pražské architektury 1. poloviny 20. století (1985, 2. vydání 1994), The Architecture of New Prague, 1895–1945 (1995), Karel Teige, 1900–1951: L’Enfant Terrible of the Czech Modernist Avant-Garde (1999, koeditor Eric Dluhosch), Lomené, hranaté a obloukové tvary: Česká kubistická architektura 1911–1923 (2000), Česká architektura a její přísnost: Padesát staveb 1989–2004 (2004), Sial (2010), Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012 (2012) a StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění (2016). Spolu s Marií Platovskou je editorem svazků Dějiny českého výtvarného umění V, 1939–1958 (2005) a Dějiny českého výtvarného umění VI, 1958–2000 (2007).

Tematické architektonické diskuse. Vždy jedno úterý v měsíci, dva účastníci a jedno aktuální téma. Osvědčená podoba akademické debaty, představení stanovisek, diskuse, otázky diváků. Smyslem cyklu je otevřít důležitá a palčivá témata, umožnit prezentaci postojů různých, často protichůdných, stran, konfrontovat rozmanité pozice s náhledem odborníků, zodpovědných činitelů, politiků a zároveň umožnit zainteresované laické i odborné veřejnosti bezprostředně se dozvědět stanoviska zúčastněných stran a klást jim otázky. Každou z diskusí spojuje jedno zastřešující téma.

Koncepce: Jiří Tourek.

Ohlasy: Kateřina Čechová, (Sebe)chvála debaty, Era 21, 2017, č. 1, s. 11–12.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 12-18