Felicity D. Scott: Playing on Insecurities

{~ '2016-11-30 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '19:00' ~}

Galerie VIPER s potěšením zve na přednášku Felicity D. Scott Playing on Insecurities (Hra s nejistotou), která představí svou novou knihu Outlaw Territories: Environments of Insecurity/Architectures of Counterinsurgency, publikované v dubnu 2016 vydavatelstvím Zone Books.

Přednáška se zaměří se jak na její obsah, tak i na její historické a současné souvislosti, a současně představí i výzkum, který byl na jejím základě iniciován. Felicity D. Scott se v knize vrací do 60. a 70. let, do éry, kdy se architekti a další postavy americké alternativní kultury snažili ovlivnit správu životního prostředí a celosvětovou regulaci lidské populace směrem k udržitelnosti. Ptá se přitom, jak se vůbec do takové pozice, spojené s jistými morálními a technokratickými pravomocemi, mohli dostat. Zkoumá, jak architekti i další aktéři reagovali na toto nestálé historické období, jehož obavy zůstávají až příliš známé i dnešku, a jak do něj byli zapojeni. Mezi zdroje těchto obav patřila a stále patří rostoucí nestabilita měst „Západu“ i v takzvaně rozvojových zemích, environmentální diskurzy mobilizující naléhavou rétoriku a mezinárodní pospolitost, paniku Západu z růstu populace globálního Jihu, rychlé změny v komunikačních technologiích a rozvíjející se formy řízení životního prostředí, rostoucí militarismus a síly globalizace, a také nároky na sebeurčení a environmentální spravedlnost. Bude hovořit o tom, jak a proč se tyto dobové diskurzy, usilování a konflikty staly institucionalizovanými do takové míry, že jsou až příliš známé i nám dnes, o padesát let později, a to s pozorností zaměřenou na rozsáhlejší pole, v jehož rámci tenkrát architektura fungovala. Načrtne spojení mezi takovými tématy, jako jsou například návrhy Kevina Roche pro Ford Foundation Headquarters a One United Nations Plaza v New Yorku, počátky komunit Open Land a Earth People’s Parks (s jejich alternativními technologiemi a praktikami „dobrovolného primitivismu“), zblízka se zaměří na dvě zásadní „celosvětové konference“ OSN (Stockholmskou konferenci o životním prostředí roku 1972 a vancouverskou konferenci Habitat o bydlení a udržitelném rozvoji měst roku 1976), dále se podívá na založení Architecture Machine Group na MIT z iniciativy Nicholase Negroponteho a její vztah ke správě minoritních městských populací a k navrhování interaktivních digitálních rozhraní či elektronických městských simulací. Nakonec se zaměří na doslova „raketový start“ zdrojů těchto obav, totiž na návrhy obyvatelných vesmírných kolonií od Gerarda K. O’Neilla, které prvně získaly pozornost v polovině 70. let. Popíše některé aspekty toho, jak tyto záměrně „utopické“ vize nebyly pouze symptomem tehdy rozšířených obav souvisejících s nejistotou žití v amerických městech a rychle se měnící geopolitické situace, ale i to, jak byly spojeny s americkou alternativní kulturou a rozvojovou agendou OSN.

Felicity D. Scott je historička a teoretička architektury. Je profesorkou na Graduate School of Architecture, Planning and Preservation na Columbia University (New York), kde vede doktorský program Historie a teorie architektury. Dále je zde spoluředitelkou programu Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture (CCCP). Její práce se zaměřuje na popis genealogií politického a teoretického jednání v souvislosti s otázkami technologické a geopolitické transformace v moderní a současné architektuře a dále v těch diskurzech a institucích, které tvarují a definují architekturu jako disciplínu. Kromě bezpočtu textů o architektuře a současném umění je Felicity D. Scott autorkou knih Architecture or Techno-Utopia: Politics After Modernism (MIT Press, 2007), Living Archive 7: Ant Farm (ACTAR, 2008), Disorientation: Bernard Rudofsky in the Empire of Signs (Sternberg Press, 2016) a Outlaw Territories: Environments of Insecurity/Architectures of Counterinsurgency (Zone Books, 2016). Spolu s Markem Wasiutou byla kurátorkou výstav Ant Farm: Radical Hardware (2008) and Les Levine: Bio-Tech Rehearsals, 1965–1975 (2016) a spolupracovala s M. Wasiutou a Marcem Fusinatem na kurátorském projektu La Fine del Mondo, který byl součástí sekce Monditalia na 14. Bienále architektury v Benátkách v roce 2014. Felicity D. Scott je zakládající editorkou časopisu Grey Room, čtvrtletníku o architektuře, umění, médiích a politice, který vydává MIT Press.

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 14-18